Osobine i sastav vode

Prirodna Prolom voda pripada vrlo retkim vodama visokih balneoloških vrednosti, koje pružaju mogućnosti za veoma široke indikacije. To je prirodna mineralna voda sa niskim sadržajem rastvorivih materijala i karakteriše je:

OLIGOMINERALNOST - mnogo minerala u malim količinama. Prolom voda ima suvi ostatak 148 mg/l.

HIPOTERMNOST - temperatura Prolom vode na izvoru iznosi 26-31,5°C.

ALKALNOST - Prolom voda spada u red visokoalkalnih voda (pH 8,8-9,2). Zahvaljujući visokoj alkalnosti, Prolom voda:

- Povećava diurezu i smanjuje kiselost urina, te povoljno deluje kod bolesti bubrega, naročito kod peska i kamena (oksalati i urati) i kod svih drugih bolesti bubrega gde nalazimo kiselu reakciju urina;

- Smanjuje želudačnu kiselinu i ima blagotvorno dejstvo na bolesti digestivnog sistema;

- Alkalne vode, kao što je Prolom voda, organizam lakše apsorbuje, na taj način se naše telo alkalizuje i neutrališe se kiseli otpad koji nastaje tokom procesa metabolizma.

Ove karakteristike omogućavaju da se Prolom voda koristi kao zdrava pijaća voda koja daje vitalnost i snagu i ne opterećuje organizam.

Institut za rehabilitaciju u Beogradu je izvršio kompletnu fizičko-hemijsku analizu vode i dao mišljenje o njenim terapijskim vrednostima, a redovne analize se vrše u lokalnoj laboratoriji u fabrici Prolom vode (dnevno) i u Institutu za javno zdravlje u Nišu (mesečno).

Hemijski sastav vode

U lečenju se koristi i blato napravljeno sa Prolom vodom. Sa lokaliteta u blizini izvora Prolom vode, koristi se zemlja visoke mineralne vrednosti. Zemlja se meša sa lekovitom vodom, a blato se zatim koristi za direktne i indirektne aplikacije.

Galerija

Promotivne ponude