Osobine i sastav vode

Prirodna Prolom voda pripada vrlo retkim vodama visokih balneoloških vrednosti, koje pružaju mogućnosti za veoma široke indikacije. To je prirodna mineralna voda sa niskim sadržajem rastvorivih materijala i karakteriše je:

OLIGOMINERALNOST - mnogo minerala u malim količinama. Prolom voda ima suvi ostatak 144 mg/l, te spada u grupu oligomineralnih, jer je suvi ostatak manji od 1 g/l.

ALKALNOST - Prolom voda spada u visokoalkalne, jer se pH na izvoru kreće od 8,5 do 9. Zahvaljujući visokoj alkalnosti, Prolom voda ima sledeća svojstva:

- povećava diurezu i smanjuje kiselost urina, te povoljno deluje kod bolesti bubrega, naročito kod peska i kamena (oksalati i urati) i kod svih drugih bolesti bubrega gde nalazimo kiselu reakciju urina;

- Nakon unošenja u organizam Prolom voda smanjuje kiselost želudačnog soka, te povoljno utiče kod bolesti organa za varenje;

- Povećava alkalnu rezervu u krvi, održavajući njenu pH vrednost na zdravaom alkalnom nivou, koji je neophodan za procese disanja i ishrane ćelija. Ovo je od posebnog značaja kod obolelih od dijabetesa, jer smanjuje opasnost od acidoze.

HIPOTERMNOST - temperatura Prolom vode na izvoru iznosi 26-31,5°C.

Ove karakteristike omogućavaju da se Prolom voda može koristiti i kao zdrava pijaća voda koja daje vitalnost i snagu i ne opterećuje organizam.

Institut za rehabilitaciju u Beogradu je izvršio kompletnu fizičko-hemijsku analizu vode i dao mišljenje o njenim terapijskim vrednostima, a redovne analize se vrše u lokalnoj laboratoriji u fabrici Prolom vode (dnevno) i u Institutu za javno zdravlje u Nišu (mesečno).

Hemijski sastav vode

U lečenju se koristi i blato napravljeno sa Prolom vodom. Sa lokaliteta u blizini izvora Prolom vode, eksploatiše se zemlja visoke mineralne vrednosti. Zemlja se seje, zagreva i meša sa lekovitom vodom, a blato se zatim koristi za direktne i indirektne aplikacije.

Galerija

Promotivne ponude